KURSEVI ITALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE  

  Scudit Roma
   Scudit Oslo
  Scudit Paris


 

 Dečanska 23/15 Beograd
 tel:  +381 11 32 32 960
 cell: +381 60 36 03 230
 
info@scuditbelgrado.net

 

 

Scudit Belgrado, specijalizovana škola italijanskog jezika i kulture,  u saradnji sa školom iz Rima Scudit Roma, organizuje kurseve italijanskog jezika na svim nivoima. Osnivač Scudit škola u Rimu, Oslu, Beogradu i Parizu je prof. Roberto Tartaglione. U školi se podučava isključivo italijanski jezik.

Broj polaznika po grupi je od 4 do 8. Svi polaznici (od nivoa A2) mogu besplatno pozajmiti knjige iz naše biblioteke. 

Posle svakog nivoa, polaznici polažu završni test na osnovu koga stiču pravo na  italijanski sertifikat o pohađanju i uspešnom završetku kursa koji izdaje škola  Scudit Roma iz Rima u saradnji sa našom školom. Završni test i izdavanje sertifikata ulaze u cenu kursa.

Svi naši predavači imaju zvanje Diplomirani profesor italijanskog jezika i književnosti, redovno prate seminare za nastavnike italijanskog jezika kao stranog i imaju dugogodišnje iskustvo u podučavanju. Na višim nivoima polaznici imaju mogućnost da usavršavaju znanje sa profesorima čiji je maternji jezik italijanski.

Učionice su klimatizovane i opremljene za korišćenje audio i video materijala.

U nastavi koristimo udžbenike Arrivederci, Nuovo Espresso, Chiaro, Un giorno in Italia, Rete, Allegro, Magari, Progetto italiano kao i dodatni materijal koji možete besplatno koristiti na strani Matdid. Novi tekstovi i vežbanja se dodaju svakih 14 dana.

Svi polaznici, osim početnika, rade test na osnovu koga će biti raspoređeni u odgovarajuću grupu. Test se naplaćuje 900din i uračunat je u cenu kursa.  

Za sve naše polaznike koji žele da uče italijanski jezik u školi u Rimu, obezbedili smo niz pogodnosti (za više informacija o kursevima u Rimu klikni
ovde).

Scudit Belgrado vam pruža i usluge prevođenja sa i na italijanski jezik uz mogućnost overe prevoda od strane sudskog tumača.
Za više informacija klikni  ovde.


© Scudit Belgrado 2006-2015